8 sự khác biệt giữa ông chủ và lãnh đạo, ai cũng phải gật gù vì quá đúng

Bộ tranh minh họa đơn giản nhưng cực sáng tạo dưới đây chỉ ra sự khác biệt giữa một ông chủ và một người lãnh đạo: Ông chủ thống trị nhân viên còn lãnh đạo là người ngồi cạnh, làm việc cùng nhân viên.
  Ông chủ chỉ coi bạn là công cụ để làm việc, nhưng lãnh đạo sẽ luôn chỉ dẫn, đào tạo và giúp bạn phát triển tốt hơn

Ông chủ chỉ coi bạn là công cụ để làm việc, nhưng lãnh đạo sẽ luôn chỉ dẫn, đào tạo và giúp bạn phát triển tốt hơn

  Lãnh đạo sẽ luôn có sẵn một phương án thay thế khi kế hoạch lúc đầu của bạn không thành công, nhưng ông chủ thì chỉ biết chỉ trích, la mắng, đổ lỗi cho bạn mà thôi

Lãnh đạo sẽ luôn có sẵn một phương án thay thế khi kế hoạch lúc đầu của bạn không thành công, nhưng ông chủ thì chỉ biết chỉ trích, la mắng, đổ lỗi cho bạn mà thôi

  Khác với sự giao việc và bắt bạn phải làm từ một ông chủ thì lãnh đạo sẽ luôn làm việc cùng bạn, chia sẻ những khó khăn với bạn và cùng bạn hoàn thành nó

Khác với sự giao việc và bắt bạn phải làm từ một ông chủ thì lãnh đạo sẽ luôn làm việc cùng bạn, chia sẻ những khó khăn với bạn và cùng bạn hoàn thành nó

  Ông chủ luôn nghĩ họ là người duy nhất có quyền như một ông hoàng, nhưng lãnh đạo luôn xem bạn là một người đồng hành và bạn với ông ấy là một đội

Ông chủ luôn nghĩ họ là người duy nhất có quyền như một ông hoàng, nhưng lãnh đạo luôn xem bạn là một người đồng hành và bạn với ông ấy là một đội

  Lãnh đạo luôn theo dõi từng bước đi của bạn trong công việc, động viên, giúp đỡ kịp thời nhưng ông chủ thì chỉ biết đe dọa, xử phạt, sa thải nếu bạn thất bại

Lãnh đạo luôn theo dõi từng bước đi của bạn trong công việc, động viên, giúp đỡ kịp thời nhưng ông chủ thì chỉ biết đe dọa, xử phạt, sa thải nếu bạn thất bại

  Ông chủ chỉ biết ra lệnh cho nhân viên, còn lãnh đạo sẽ đề nghị, hỏi ý kiến của bạn

Ông chủ chỉ biết ra lệnh cho nhân viên, còn lãnh đạo sẽ đề nghị, hỏi ý kiến của bạn

  Ông chủ thích chỉ đạo bạn đạt thành quả, còn lãnh đạo sẽ hướng dẫn cho bạn cách đạt thành quả

Ông chủ thích chỉ đạo bạn đạt thành quả, còn lãnh đạo sẽ hướng dẫn cho bạn cách đạt thành quả

  Đây là một cách chơi chữ thông minh của tác giả. Trong tiếng Indonesia,

Đây là một cách chơi chữ thông minh của tác giả. Trong tiếng Indonesia, "Namaku" có nghĩa là "tên của tôi", còn "Namamu" nghĩa là "tên của bạn"

Theo Yukbisnis