Báo Điện tử Gia đình Mới
Báo Điện tử Gia đình Mới

PGS.TS Nguyễn Lân Hiếu chia sẻ góc nhìn về 'hoa hồng ngành y tế'

PGS.TS Nguyễn Lân Hiếu chia sẻ góc nhìn về 'hoa hồng ngành y tế'
PGS.TS Nguyễn Lân Hiếu cho rằng, hệ thống y tế sẽ tan rã nếu niềm tin giữa người bệnh và các nhân viên y tế mất đi.