[Nơi tôi sống] Gió tuổi thơ thổi giữa lưng chừng trời

[Nơi tôi sống] Gió tuổi thơ thổi giữa lưng chừng trời
Tôi thấy được sự thay đổi diệu kỳ từ làng lên phố. Dẫu biết sự thay đổi nào cũng phải đánh đổi, nhưng sự đánh đổi để lớn mạnh, để trưởng thành thì cần được trân...