Báo Điện tử Gia đình Mới
Báo Điện tử Gia đình Mới
Báo Điện tử Gia đình Mới

Đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Vật lý mới nhất có đáp án

Tuyển tập đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Vật lý theo cấu trúc đề minh họa kỳ thi THPT Quốc gia môn Vật lý của Bộ GĐ&ĐT mới nhất có đáp án.

Cấu trúc đề minh họa môn Vật lý kỳ thi THPT Quốc gia 2020 không có nhiều thay đổi so với đề thi chính thức năm 2019.

Nhiều kiến thức chủ yếu ở lớp 11 và học kỳ I lớp 12. Đề vẫn có câu khó nhưng độ dàn trải không nhiều. Kiến thức mà Bộ GĐ&ĐT đã giảm tải trong học kỳ 2 lớp 12 không có trong đề.

Đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Vật lý mới nhất có đáp án 0

Tuyển tập đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Vật lý mới nhất có đáp án

Đề thi thử THPTQG môn Lý THPT Chuyên Phan Ngọc Hiển 2020 lần 1

Đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Vật lý mới nhất có đáp án 1

Đáp án

 Câu/Mã đề

201

202

203

204

205

206

207

208

1

D

C

A

A

A

C

C

D

2

A

C

A

C

C

A

B

C

3

B

C

A

A

B

A

A

C

4

C

A

D

B

B

B

B

D

5

B

C

D

A

B

A

C

B

6

A

D

C

D

A

D

C

C

7

B

B

A

D

A

C

B

D

8

D

C

D

C

A

C

A

C

9

C

A

C

A

A

C

D

D

10

D

D

C

A

C

C

C

A

11

D

C

D

B

B

C

D

D

12

C

D

C

D

B

B

C

B

13

A

A

A

B

B

D

D

C

14

B

B

C

C

C

B

B

B

15

D

A

D

A

C

A

B

A

16

D

D

D

C

D

B

D

D

17

C

D

B

A

D

A

A

D

18

A

B

D

D

B

B

A

C

19

D

D

D

B

B

D

D

B

20

A

A

C

C

D

A

C

A

21

C

B

B

D

B

A

A

B

22

B

B

D

B

B

D

D

C

23

A

A

B

B

D

C

A

B

24

C

C

D

A

C

B

B

B

25

C

C

C

D

D

B

D

A

26

C

A

A

A

A

D

C

A

27

D

D

C

B

D

C

A

B

28

C

D

A

C

A

D

C

D

29

A

B

B

A

A

A

A

C

30

C

D

B

B

D

A

B

B

31

D

D

C

D

A

C

B

A

32

B

A

B

D

C

B

C

D

33

A

A

A

C

A

D

B

A

34

A

B

B

C

D

D

B

A

35

C

C

A

C

C

A

A

A

36

D

B

C

D

A

D

C

C

37

B

B

B

C

C

D

A

B

38

B

A

A

B

C

B

D

D

39

A

C

B

B

D

B

B

A

40

B

B

A

D

D

C

D

C

Đề thi thử THPTQG môn Lý - THPT Chuyên Lào Cai 2020

Đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Vật lý mới nhất có đáp án 2

Đáp án đề thi thử THPTQG môn Lý - THPT Chuyên Lào Cai 2020

Mã đề 123 Mã đề 234 Mã đề 345 Mã đề 456 Mã đề 567 Mã đề 678 Mã đề 789 Mã đề 890
1 D 1 B 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C
2 D 2 C 2 D 2 B 2 A 2 A 2 C 2 A
3 B 3 C 3 A 3 A 3 D 3 D 3 B 3 D
4 A 4 A 4 A 4 C 4 A 4 C 4 D 4 B
5 C 5 D 5 A 5 D 5 D 5 B 5 D 5 D
6 A 6 A 6 D 6 D 6 B 6 A 6 B 6 C
7 A 7 D 7 D 7 A 7 A 7 A 7 D 7 A
8 D 8 A 8 C 8 B 8 D 8 B 8 C 8 D
9 D 9 C 9 B 9 A 9 C 9 B 9 D 9 C
10 D 10 B 10 A 10 C 10 B 10 B 10 B 10 C
11 B 11 B 11 D 11 C 11 C 11 B 11 D 11 A
12 B 12 B 12 C 12 C 12 B 12 D 12 A 12 D
13 B 13 D 13 B 13 D 13 D 13 D 13 B 13 D
14 B 14 D 14 D 14 A 14 A 14 C 14 A 14 A
15 D 15 B 15 C 15 B 15 B 15 D 15 A 15 B
16 A 16 C 16 C 16 A 16 B 16 D 16 D 16 B
17 C 17 B 17 C 17 B 17 D 17 A 17 B 17 B
18 C 18 D 18 B 18 A 18 B 18 D 18 D 18 C
19 D 19 A 19 A 19 A 19 C 19 D 19 B 19 A
20 A 20 D 20 B 20 B 20 C 20 C 20 D 20 A
21 A 21 D 21 C 21 A 21 A 21 B 21 B 21 A
22 B 22 C 22 A 22 A 22 D 22 C 22 A 22 C
23 B 23 B 23 A 23 C 23 C 23 A 23 B 23 D
24 A 24 A 24 B 24 C 24 A 24 A 24 D 24 D
25 B 25 C 25 C 25 C 25 A 25 B 25 A 25 C
26 B 26 C 26 A 26 D 26 A 26 B 26 B 26 C
27 A 27 C 27 D 27 D 27 B 27 D 27 B 27 B
28 A 28 D 28 D 28 B 28 D 28 B 28 C 28 B
29 C 29 D 29 C 29 C 29 C 29 A 29 C 29 A
30 C 30 C 30 B 30 B 30 D 30 C 30 C 30 B
31 D 31 A 31 A 31 D 31 A 31 B 31 C 31 C
32 C 32 A 32 A 32 B 32 D 32 C 32 C 32 A
33 C 33 B 33 B 33 B 33 C 33 A 33 A 33 B
34 B 34 B 34 B 34 C 34 A 34 C 34 A 34 D
35 C 35 A 35 C 35 B 35 B 35 C 35 A 35 B
36 D 36 D 36 D 36 A 36 B 36 D 36 C 36 B
37 D 37 A 37 D 37 D 37 B 37 D 37 A 37 D
38 C 38 C 38 B 38 D 38 D 38 A 38 A 38 C
39 A 39 A 39 D 39 D 39 C 39 A 39 C 39 D
40 C 40 B 40 B 40 D 40 C 40 C 40 D 40 A

Đề thi thử THPTQG môn Lý 2020 THPT Đồng Đậu lần 2

Đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Vật lý mới nhất có đáp án 3

Đáp án đề thi thử THPTQG môn Lý 2020 THPT Đồng Đậu lần 2

Đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Vật lý mới nhất có đáp án 4

Đề thi thử THPTQG môn Lý 2020 - THPT Đồng Đậu lần 1

Đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Vật lý mới nhất có đáp án 5

Đáp án đề thi thử THPTQG môn Lý 2020 - THPT Đồng Đậu lần 1

Đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Vật lý mới nhất có đáp án 6

Đề thi thử THPTQG môn Lý - THPT Hàn Thuyên 2020 lần 1

Đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Vật lý mới nhất có đáp án 7

Đáp án đề thi thử THPTQG môn Lý - THPT Hàn Thuyên 2020 lần 1

Đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Vật lý mới nhất có đáp án 8

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Lý THPT Nguyễn Viết Xuân 2020 lần 1

Đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Vật lý mới nhất có đáp án 9

Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia môn Lý THPT Nguyễn Viết Xuân 2020 lần 1

Đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Vật lý mới nhất có đáp án 10

Đề thi thử THPTQG môn Lý lần 1 - THPT Ngô Gia Tự 2020

Đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Vật lý mới nhất có đáp án 11

Đề thi thử THPTQG môn Lý 2020 - THPT Quang Hà lần 1

Đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Vật lý mới nhất có đáp án 12

Đáp án đề thi thử THPTQG môn Lý 2020 - THPT Quang Hà lần 1

Đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Vật lý mới nhất có đáp án 13

Nguồn: Tuyensinh247

Hoàng Nguyên/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: www.giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: toasoan@giadinhmoi.vn

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSTin Tuc | BÁO GIÁ QUẢNG CÁO