Điểm chuẩn vào lớp 10 tỉnh Thái Bình năm 2018 là bao nhiêu?

Sở GD&ĐT tỉnh Thái Bình vừa công bố điểm chuẩn vào lớp 10 cho các trường trên địa bàn. Dưới đây là điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10 các trường công lập ở Thái Bình cập nhật đầy đủ nhất.

Điểm chuẩn vào lớp 10 tỉnh Thái Bình năm 2018

Array 0

Theo công bố của Sở GD&ĐT tỉnh Thái Bình, năm nay các trường THPT công lập trong tỉnh sẽ có điểm chuẩn vào lớp 10 như sau:

 1. Hội đồng thi THPT Hưng Nhân - Điểm chuẩn vào 10 là 24,75
 2. Hội đồng thi THPT Bắc Duyên Hà - Điểm chuẩn vào 10 là 30,00
 3. Hội đồng thi THPT Nam Duyên Hà - Điểm chuẩn vào 10 là 24,50
 4. Hội đồng thi THPT Đông Hưng Ha - Điểm chuẩn vào 10 là 24,75
 5. Hội đồng thi THPT Quỳnh Côi - Điểm chuẩn vào 10 là 31,00
 6. Hội đồng thi THPT Quỳnh Thọ  - Điểm chuẩn vào 10 là 28,00
 7. Hội đồng thi THPT Phụ Dực - Điểm chuẩn vào 10 là 32,00
 8. Hội đồng thi THPT Tiên Hưng - Điểm chuẩn vào 10 là 28,00
 9. Hội đồng thi THPT Bắc Đông Quan - Điểm chuẩn vào 10 là 33,75
 10. Hội đồng thi THPT Nam Đông Quan - Điểm chuẩn vào 10 là 28,75
 11. Hội đồng thi THPT Mê Linh - Điểm chuẩn vào 10 là 23,75
 12. Hội đồng thi THPT Đông Thụy Anh - Điểm chuẩn vào 10 là 33,25
 13. Hội đồng thi THPT Tây Thụy Anh - Điểm chuẩn vào 10 là 29,75
 14. Hội đồng thi THPT Thái Linh - Điểm chuẩn vào 10 là 30,00
 15. Hội đồng thi THPT Thái Phúc - Điểm chuẩn vào 10 là 24,00
 16. Hội đồng thi THPT Lê Quý Đôn - Điểm chuẩn vào 10 là 33,00
 17. Hội đồng thi THPT Nguyễn Đức Cảnh - Điểm chuẩn vào 10 là 37,25
 18. Hội đồng thi THPT Nguyễn Trãi - Điểm chuẩn vào 10 là 34,25
 19. Hội đồng thi THPT Vũ Tiên - Điểm chuẩn vào 10 là 28,25
 20. Hội đồng thi THPT Lý Bôn - Điểm chuẩn vào 10 là 27,25
 21. Hội đồng thi THPT Phạm Quang Thắm - Điểm chuẩn vào 10 là 10,25
 22. Hội đồng thi THPT Nguyễn Du - Điểm chuẩn vào 10 là 29,25
 23. Hội đồng thi THPT Bắc Kiến Xương - Điểm chuẩn vào 10 là 27,75
 24. Hội đồng thi THPT Chu Văn An - Điểm chuẩn vào 10 là 26,00
 25. Hội đồng thi THPT Bình Thanh - Điểm chuẩn vào 10 là 22,75
 26. Hội đồng thi THPT Tây Tiền Hải - Điểm chuẩn vào 10 là 31,75
 27. Hội đồng thi THPT Nam Tiền Hải - Điểm chuẩn vào 10 là 25,00
 28. Hội đồng thi THPT Đông Tiền Hải - Điểm chuẩn vào 10 là 20,25

Chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 tỉnh Thái Bình năm 2018 là bao nhiêu?

Năm học 2018 - 2019, toàn tỉnh Thái Bình có 29 hội đồng thi với 770 phòng thi cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10. Theo công bố của Sở GD&ĐT năm nay chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 là 15,775 học sinh.

Trong số 28 trường công lập thì điểm chuẩn vào 10 cao nhất là 37,25 và thấp nhất là 10,25 điểm.

Theo kết quả này toàn tỉnh đã có hơn 5.000 học sinh không trúng tuyển vào lớp 10.