Gặp một vụ tai nạn giao thông thương tâm, cần làm gì để cứu được nhiều người?

Gặp một vụ tai nạn giao thông thương tâm, cần làm gì để cứu được nhiều người?
Khi bắt gặp một vụ tai nạn giao thông có nhiều người thương vong, chúng ta cần làm gì để vừa cứu được nạn nhân, vừa đảm bảo an toàn cho chính họ?
Chi tiết