Lịch nghỉ Tết 2021 của học sinh 63 tỉnh thành: TP.HCM nghỉ 9 ngày

Căn cứ theo khung kế hoạch thời gian năm học 2020 - 2021 của các Sở GD&ĐT, căn cứ theo Bộ Luật Lao động 2019, nhiều địa phương đã có lịch nghỉ Tết sắp tới của học sinh.

Lịch nghỉ Tết Dương lịch, tết Âm lịch 2021 của Học sinh các tỉnh, thành như sau:

1. Hà Nội: Căn cứ theo Quyết định 3635/QĐ-UBND ngày 19/8/2020, HS Hà Nội nghỉ tết dương lịch: Thứ 6 ngày 01/01/2021. 

Lịch nghỉ tết nguyên đán: Đang cập nhật.

2. TP.HCM: Quyết định 2752/QĐ-UBND ngày 04/08/2020

Lịch nghỉ tết dương lịch: Thứ 6 ngày 01/01/2021. 

Lịch nghỉ tết nguyên đán: Từ ngày 08/02/2021 (27 tháng Chạp Âm lịch) đến hết ngày 16/02/2021 (Mùng 05 tháng Giêng Âm lịch)

3. An Giang: Quyết định 1799/QĐ-UBND ngày 30/7/2020

Lịch nghỉ tết dương lịch: Thứ 6 ngày 01/01/2021.

Lịch nghỉ tết nguyên đán: Sẽ có hướng dẫn cụ thể sau.

4. Trà Vinh: Quyết định 2915/QĐ-UBND ngày 30/7/2020.

Lịch nghỉ tết dương lịch: Thứ 6 ngày 01/01/2021.

Lịch nghỉ tết nguyên đán: 02 tuần từ ngày 08/02/2021 đến ngày 20/02/2021.

5. Hà Tĩnh: Quyết định 2615/QĐ-UBND ngày 13/8/2020

Lịch nghỉ tết dương lịch: Thứ 6 ngày 01/01/2021.

Lịch nghỉ tết nguyên đán:

- Đối với học sinh: Bắt đầu từ ngày 08/02/2021 (ngày 27 tháng Chạp năm Canh tý) đến hết ngày 16/02/2021 (ngày 05 tháng Giêng năm Tân Sửu)

- Với giáo viên: Thực hiện theo quy định của Luật Lao động và các văn bản hướng dẫn của BGDĐT, UBND tỉnh Hà Tĩnh.

6. Ninh Thuận: Quyết định 1367/QĐ-UBND ngày 12/8/2020

Lịch nghỉ tết dương lịch: Thứ 6 ngày 01/01/2021.

Lịch nghỉ tết nguyên đán:

- Đối với học sinh: Tối đa 10 ngày.

- Với giáo viên: Tối đa 07 ngày.

7. Bắc Ninh: Quyết định 1054/QĐ-UBND năm 2020

Lịch nghỉ tết dương lịch: Thứ 6 ngày 01/01/2021.

Lịch nghỉ tết nguyên đán: Bắt đầu từ ngày 08/02/2021 (ngày 27 tháng Chạp năm Canh tý) đến hết ngày 16/02/2021 (ngày 05 tháng Giêng năm Tân Sửu)

8. Quảng Nam: Quyết đinh 2182/QĐ-UBND ngày 10/8/2020.

Lịch nghỉ tết dương lịch: Thứ 6 ngày 01/01/2021.

Lịch nghỉ tết nguyên đán: Thực hiện theo quy định của Bộ Luật Lao động 2019.

9. Bắc Giang: Quyết đinh 1511/QĐ-UBND ngày 30/7/2020.

Lịch nghỉ tết dương lịch: Thứ 6 ngày 01/01/2021.

Lịch nghỉ tết nguyên đán: UBND tỉnh sẽ có hướng dẫn riêng và công bố khi có quyết định

10. Bắc Kạn: Quyết đinh 1444/QĐ-UBND ngày 11/8/2020.

Lịch nghỉ tết dương lịch: Thứ 6 ngày 01/01/2021.

Lịch nghỉ tết nguyên đán: Thực hiện theo quy định của Bộ Luật Lao động 2019 và hướng dẫn hàng năm.

11. Bạc Liêu: Quyết đinh 1324/QĐ-UBND ngày 10/8/2020.

Lịch nghỉ tết dương lịch: Thứ 6 ngày 01/01/2021.

Lịch nghỉ tết nguyên đán: Thực hiện theo quy định của Bộ Luật Lao động 2019 và hướng dẫn hàng năm.

12 Cà Mau: Kế hoạch 1626/KH-SGDĐT ngày 17/8/2020

Lịch nghỉ tết dương lịch: Từ ngày 01/01/2021 (thứ 6) - 02/01/2021 (thứ 7)

Lịch nghỉ tết nguyên đán: Từ 07/02/2021 – 21/02/2021

13. Đồng Tháp: Quyết đinh 1223/QĐ-UBND-HC ngày 05/8/2020.

Lịch nghỉ tết dương lịch: Thứ 6 ngày 01/01/2021.

Lịch nghỉ tết nguyên đán: Thực hiện theo quy định của Bộ Luật Lao động 2019 và hướng dẫn hàng năm.

14. Gia Lai: Quyết đinh 696/QĐ-UBND ngày 04/8/2020.

Lịch nghỉ tết dương lịch: Thứ 6 ngày 01/01/2021.

Lịch nghỉ tết nguyên đán: Nghỉ 2 tuần, từ ngày 08/02/2021 đến hết ngày 21/02/2021 (ngày 27 tháng Chạp năm Canh tý đến hết ngày 10 tháng Giêng năm Tân Sửu)

15. Hà Giang: Quyết đinh 1336/QĐ-UBND ngày 05/8/2020.

Lịch nghỉ tết dương lịch: Thứ 6 ngày 01/01/2021.

Lịch nghỉ tết nguyên đán: Thời gian nghỉ rét và nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu đối với cấp học Mầm non, cấp Tiểu học là 14 ngày liên tục. Đối với cấp THCS và bổ túc THCS, cấp THPT và bổ túc THPT ít nhất là 9 ngày liên tục (không quá 14 ngày).

16. Hà Nam: Quyết đinh 1603/QĐ-UBND ngày 11/8/2020.

Lịch nghỉ tết dương lịch: Thứ 6 ngày 01/01/2021.

Lịch nghỉ tết nguyên đán: Thực hiện theo quy định của Bộ Luật Lao động 2019 và hướng dẫn hàng năm.

17. Hưng Yên: Quyết đinh 1666/QĐ-UBND ngày 30/7/2020.

Lịch nghỉ tết dương lịch: Thứ 6 ngày 01/01/2021.

Lịch nghỉ tết nguyên đán: Thực hiện theo quy định của Bộ Luật Lao động 2019 và hướng dẫn hàng năm.

18. Lâm Đồng: Quyết đinh 1704/QĐ-UBND ngày 11/8/2020.

Lịch nghỉ tết dương lịch: Thứ 6 ngày 01/01/2021.

Lịch nghỉ tết nguyên đán: Thực hiện theo quy định của Bộ Luật Lao động 2019 và hướng dẫn hàng năm.

19. Phú Yên: Quyết đinh 1384/QĐ-UBND ngày 07/8/2020.

Lịch nghỉ tết dương lịch: Thứ 6 ngày 01/01/2021.

Lịch nghỉ tết nguyên đán: Từ ngày 08 - 21/02/2021.

20. Quảng Bình: Quyết đinh 2752/QĐ-UBND ngày 07/8/2020.

Lịch nghỉ tết dương lịch: Thứ 6 ngày 01/01/2021.

Lịch nghỉ tết nguyên đán: Thực hiện theo quy định của Bộ Luật Lao động 2019 và hướng dẫn hàng năm.

21. Sơn La: Quyết đinh 1728/QĐ-UBND ngày 05/8/2020.

Lịch nghỉ tết dương lịch: Thứ 6 ngày 01/01/2021.

Lịch nghỉ tết nguyên đán: Thực hiện theo quy định của Bộ Luật Lao động 2019 và hướng dẫn hàng năm.

22. Thanh Hóa: Quyết đinh 3163/QĐ-UBND ngày 06/8/2020.

Lịch nghỉ tết dương lịch: Thứ 6 ngày 01/01/2021.

Lịch nghỉ tết nguyên đán: Thực hiện theo quy định của Bộ Luật Lao động và các văn bản hướng dẫn của BGDĐT, Chủ tịch UBND tỉnh.

23. Quảng Ninh: Quyết đinh 2940/QĐ-UBND ngày 12/8/2020.

Lịch nghỉ tết dương lịch: Thứ 6 ngày 01/01/2021.

Lịch nghỉ tết nguyên đán: Từ ngày 08/02//2021 (thứ hai, ngày 27 tháng Chạp) đến hết ngày 20/02/2021 (thứ bảy, ngày 09 tháng Giêng).

24. Cao Bằng: Quyết đinh 1388/QĐ-UBND ngày 05/8/2020.

Lịch nghỉ tết dương lịch: Thứ 6 ngày 01/01/2021.

Lịch nghỉ tết nguyên đán: Thực hiện theo quy định của nhà nước (hiện có 02 phương án được đề xuất, xem cụ thể tại Quyết định 1388/QĐ-UBND)

25. Hải Phòng: Quyết đinh 2350/QĐ-UBND ngày 07/8/2020.

Lịch nghỉ tết dương lịch: Thứ 6 ngày 01/01/2021.

Lịch nghỉ tết nguyên đán: Ít nhất 07 ngày (sẽ có kế hoạch riêng)

26. Ninh Bình: Quyết đinh 515/QĐ-UBND ngày 11/8/2020.

Lịch nghỉ tết dương lịch: Thứ 6 ngày 01/01/2021.

Lịch nghỉ tết nguyên đán: Cập nhật khi Giám đốc sở GDĐT quyết định cụ thể đảm bảo kế hoạch thực học của học sinh phù hợp với quy định của BGDĐT.

27. Tuyên Quang: Quyết đinh 1088/QĐ-UBND ngày 10/8/2020.

Lịch nghỉ tết dương lịch: Thứ 6 ngày 01/01/2021.

Lịch nghỉ tết nguyên đán: Cập nhật khi Sở GDĐT có văn bản hướng dẫn chi tiết trước các dịp tết.

28. Vĩnh Phúc: Quyết đinh 2082/QĐ-UBND ngày 14/8/2020.

Lịch nghỉ tết dương lịch: Thứ 6 ngày 01/01/2021.

Lịch nghỉ tết nguyên đán: Thực hiện theo quy định của Bộ Luật Lao động và sẽ cập nhật khi có hướng dẫn chi tiết.

29. Bình Dương: Quyết đinh 1228/HD-SGDĐT ngày 11/8/2020.

Lịch nghỉ tết dương lịch: Thứ 6 ngày 01/01/2021.

Lịch nghỉ tết nguyên đán: Cập nhật khi có hưỡng dẫn chi tiết của Sở GDĐT tỉnh.

30. Đăk Nông: Quyết đinh 1198/QĐ-UBND ngày 12/8/2020.

Lịch nghỉ tết dương lịch: Thứ 6 ngày 01/01/2021.

Lịch nghỉ tết nguyên đán: Từ ngày 08/02/2021 đến hết ngày 16/02/2021.

31. Lào Cai: Quyết đinh 2635/QĐ-UBND ngày 13/8/2020.

Lịch nghỉ tết dương lịch: Thứ 6 ngày 01/01/2021.

Lịch nghỉ tết nguyên đán: Từ ngày 08/02/2021 đến hết ngày 20/02/2021, tức từ ngày 27 tháng Chạp năm Canh tý đến hết ngày 09 tháng Giêng năm Tân Sửu.

32 Vĩnh Long: Quyết đinh 2119/QĐ-UBND ngày 17/8/2020.

Lịch nghỉ tết dương lịch: Thứ 6 ngày 01/01/2021.

Lịch nghỉ tết nguyên đán: Thực hiện theo quy định của Bộ Luật Lao động và các văn bản hướng dẫn hàng năm.

33. Khánh Hòa: Quyết đinh 2132/QĐ-UBND ngày 17/8/2020.

Lịch nghỉ tết dương lịch: Thứ 6 ngày 01/01/2021.

Lịch nghỉ tết nguyên đán: Ít nhất 07 ngày.

34. Đồng Nai: Quyết đinh 2950/QĐ-UBND ngày 17/8/2020.

Lịch nghỉ tết dương lịch: Thứ 6 ngày 01/01/2021.

Lịch nghỉ tết nguyên đán: Thực hiện theo quy định của Bộ Luật Lao động và hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền.

35. Tây Ninh: Quyết định 1752/QĐ-UBND ngày 14/8/2020.

Lịch nghỉ tết dương lịch: Thứ 6 ngày 01/01/2021.

Lịch nghỉ tết nguyên đán: Bắt đầu từ ngày 08/02/2021 (ngày 27 tháng Chạp năm Canh tý) đến hết ngày 19/02/2021 (ngày 08 tháng Giêng năm Tân Sửu).

36. Lạng Sơn: Quyết đinh 1586/QĐ-UBND ngày 17/8/2020.

Lịch nghỉ tết dương lịch: Thứ 6 ngày 01/01/2021.

Lịch nghỉ tết nguyên đán: Thực hiện theo quy định của Bộ Luật Lao động và các văn bản hướng dẫn hàng năm.

37. Sóc Trăng: Quyết định 2207/QĐ-UBND ngày 18/8/2020.

Lịch nghỉ tết dương lịch: Thứ 6 ngày 01/01/2021.

Lịch nghỉ tết nguyên đán: 02 tuần (từ ngày 08 đến hết ngày 20/02/2021)..

38. Yên Bái: Quyết định 1825/QĐ-UBND ngày 19/8/2020.

Lịch nghỉ tết dương lịch: Thứ 6 ngày 01/01/2021.

Lịch nghỉ tết nguyên đán: (11 ngày) từ ngày 08/02/2021 (ngày 27 tháng Chạp năm Canh tý) đến hết ngày 18/02/2021 (ngày 07 tháng Giêng năm Tân Sửu).

39. Kiên Giang: Quyết định 1938/QĐ-UBND ngày 18/8/2020.

Lịch nghỉ tết dương lịch: Thứ 6 ngày 01/01/2021.

Lịch nghỉ tết nguyên đán: 01 tuần. Căn cứ thông báo của UBND tỉnh về nghỉ tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021, Sở GDĐT sẽ có thông báo cụ thể sau.

40. Đắk Lắk: Quyết định 1872/QĐ-UBND ngày 18/8/2020.

Lịch nghỉ tết dương lịch: Thứ 6 ngày 01/01/2021.

Lịch nghỉ tết nguyên đán: Thực hiện theo quy định của Bộ luật Lao động và Quyết định của UBND tỉnh

41. Nghệ An: Quyết định 2801/QĐ-UBND ngày 19/8/2020.

Lịch nghỉ tết dương lịch: Thứ 6 ngày 01/01/2021.

Lịch nghỉ tết nguyên đán: Bắt đầu từ ngày 08/02/2021 (ngày 27 tháng Chạp năm Canh tý) đến hết ngày 16/02/2021 (ngày 05 tháng Giêng năm Tân Sửu).

42. Cần Thơ: Quyết định 1681/QĐ-UBND ngày 19/8/2020.

Lịch nghỉ tết dương lịch: Thứ 6 ngày 01/01/2021.

Lịch nghỉ tết nguyên đán: Bắt đầu từ ngày 08/02/2021 đến ngày 20/02/2021.

43. Bến Tre: Quyết định 4265/QĐ-UBND ngày 21/8/2020.

Lịch nghỉ tết dương lịch: Thứ 6 ngày 01/01/2021.

Lịch nghỉ tết nguyên đán: Từ ngày 08/02/2021 đến hết ngày 16/02/2021 (tức từ ngày 27/12 âm lịch đến hết ngày 05/01 âm lịch).

44: Bình Phước: Quyết định 1862/QĐ-UBND ngày 11/8/2020.

Lịch nghỉ tết dương lịch: Thứ 6 ngày 01/01/2021.

Lịch nghỉ tết nguyên đán:

- Mầm non: 02 tuần (từ 08/02/2021 đến hết ngày 19/02/2021).

- Các cấp còn lại: 01 tuần (từ ngày 10/02/2021 đến hết ngày 16/02/2021).

45. Bình Thuận

Lịch nghỉ tết dương lịch: Thứ 6 ngày 01/01/2021.

Lịch nghỉ tết nguyên đán: Cập nhật khi có thông báo của Sở GDĐT

46. Hải Dương: Quyết định 2485/QĐ-UBND ngày 21/8/2020.

Lịch nghỉ tết dương lịch: Thứ 6 ngày 01/01/2021.

Lịch nghỉ tết nguyên đán: Bắt đầu từ ngày 08/02/2021 (27 tháng Chạp âm lịch) đến hết ngày 16/02/2021 (mùng 05 tháng Giêng âm lịch).

47. Hậu Giang

Lịch nghỉ tết dương lịch: Thứ 6 ngày 01/01/2021.

Lịch nghỉ tết nguyên đán: Đang cập nhật

48. Lai Châu: Quyết định 1144/QĐ-UBND ngày 21/8/2020.

Lịch nghỉ tết dương lịch: Thứ 6 ngày 01/01/2021.

Lịch nghỉ tết nguyên đán: Đang cập nhật

49. Long An

Lịch nghỉ tết dương lịch: Thứ 6 ngày 01/01/2021.

Quyết định 2829/QĐ-UBND ngày 14/8/2020.

Lịch nghỉ tết nguyên đán: Nghỉ 10 ngày từ ngày 07/2/2021 (26/12 âm lịch) đến hết ngày 16/02/2021 (mùng 05/01 âm lịch)

50. Nam Định: Quyết định 2027/QĐ-UBND ngày 17/8/2020.

Lịch nghỉ tết dương lịch: Thứ 6 ngày 01/01/2021.

Lịch nghỉ tết nguyên đán: Thực hiện theo Luật Lao động và các quy định của văn bản dưới Luật

51. Vũng Tàu: Quyết định 2571/QĐ-UBND ngày 21/8/2020.

Lịch nghỉ tết dương lịch: Thứ 6 ngày 01/01/2021.

Lịch nghỉ tết nguyên đán: Từ ngày 04/2/2021 2021 (23 tháng Chạp Âm lịch) đến hết ngày 17/02/2021 (mùng 7 tháng Giêng âm lịch)

52. Bình Định

Lịch nghỉ tết dương lịch: Thứ 6 ngày 01/01/2021.

Lịch nghỉ tết nguyên đán: Đang cập nhật

53. Điện Biên

Lịch nghỉ tết dương lịch: Thứ 6 ngày 01/01/2021.

Lịch nghỉ tết nguyên đán: từ ngày 08/2/2021 (tức 27/12 âm lịch) đến hết ngày 16/2/2021 (tức 05/01 âm lịch)

54. Phú Thọ: Quyết định 3763/QĐ-UBND ngày 25/8/2020.

Lịch nghỉ tết dương lịch: Thứ 6 ngày 01/01/2021.

Lịch nghỉ tết nguyên đán: Thực hiện theo quy định của Bộ luật Lao động và văn bản hướng dẫn hàng năm.

55. Quảng Trị: Quyết định 2329/QĐ-UBND ngày 21/8/2020.

Lịch nghỉ tết dương lịch: Thứ 6 ngày 01/01/2021.

Lịch nghỉ tết nguyên đán: Thực hiện theo quy định của Bộ luật Lao động và văn bản hướng dẫn hàng năm.

56. Thái Bình: Quyết định 2480/QĐ-UBND ngày 21/8/2020.

Lịch nghỉ tết dương lịch: Thứ 6 ngày 01/01/2021.

Lịch nghỉ tết nguyên đán: Thực hiện theo quy định của Bộ luật Lao động và văn bản hướng dẫn hàng năm.

57. Thái Nguyên: Quyết định 2084/QĐ-UBND ngày 27/7/2020.

Lịch nghỉ tết dương lịch: Thứ 6 ngày 01/01/2021.

Lịch nghỉ tết nguyên đán: Thực hiện theo quy định của Bộ luật Lao động và văn bản hướng dẫn hàng năm.

58. Thừa Thiên Huế

Lịch nghỉ tết dương lịch: Thứ 6 ngày 01/01/2021.

Lịch nghỉ tết nguyên đán: Thực hiện theo quy định của Bộ luật Lao động và văn bản hướng dẫn hàng năm.

59. Tiền Giang

Lịch nghỉ tết dương lịch: Thứ 6 ngày 01/01/2021.

Lịch nghỉ tết nguyên đán: Đang cập nhật

60. Kon Tum: Quyết định 596/QĐ-UBND ngày 25/8/2020.

Lịch nghỉ tết dương lịch: Thứ 6 ngày 01/01/2021.

Lịch nghỉ tết nguyên đán: Từ 08/2/2021 đến hết 16/2/2021

61Hòa Bình: Quyết định 1783/QĐ-UBND ngày 06/8/2020.

Lịch nghỉ tết dương lịch: Thứ 6 ngày 01/01/2021.

Lịch nghỉ tết nguyên đán: Thực hiện theo quy định của Bộ luật Lao động và theo Quyết định của sở GDĐT trong trường hợp thời tiết khắc nghiệt.

62. Đà Nẵng: Căn cứ Quyết định 3485/QĐ-UBND ngày 18/9/2020.

Lịch nghỉ tết dương lịch: Thứ 6 ngày 01/01/2021.

Lịch nghỉ tết nguyên đán: Sở GDĐT sẽ có thông báo khi có hướng dẫn của UBND thành phố.

63. Quảng Ngãi

Lịch nghỉ tết dương lịch: Thứ 6 ngày 01/01/2021.

Lịch nghỉ tết nguyên đán: Đang cập nhật

V.Linh/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: www.giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: toasoan@giadinhmoi.vn

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSTin Tuc | BÁO GIÁ QUẢNG CÁO