Minh họa 30 cái chết do điện giật từ sách năm 1931 cho thấy thế giới đã thay đổi rất nhiều

Sách báo cũ có thể cho chúng ta biết rất nhiều điều về cuộc sống thời xưa và khiến con người thời nay tò mò ngạc nhiên.

Những bức tranh dưới đây được trích từ cuốn sách "Elektroschutz in 132 Bildern" (132 bức tranh về an toàn điện). Cuốn sách liệt kê tất cả những nguy cơ con người có thể bị điện giật.

Có những trường hợp chúng ta sẽ gật gù thấy đúng, chẳng hạn như thay bóng đèn; cũng có những hình ảnh khá... kỳ quặc với con người thời đại ngày nay, chẳng hạn như anh chàng "xả nước" trên cầu.

1.

Minh họa 30 cái chết do điện giật từ sách năm 1931 cho thấy thế giới đã thay đổi rất nhiều 0

2.

Minh họa 30 cái chết do điện giật từ sách năm 1931 cho thấy thế giới đã thay đổi rất nhiều 1

3.

Minh họa 30 cái chết do điện giật từ sách năm 1931 cho thấy thế giới đã thay đổi rất nhiều 2

4.

Minh họa 30 cái chết do điện giật từ sách năm 1931 cho thấy thế giới đã thay đổi rất nhiều 3

5.

Minh họa 30 cái chết do điện giật từ sách năm 1931 cho thấy thế giới đã thay đổi rất nhiều 4

6.

Minh họa 30 cái chết do điện giật từ sách năm 1931 cho thấy thế giới đã thay đổi rất nhiều 5

7.

Minh họa 30 cái chết do điện giật từ sách năm 1931 cho thấy thế giới đã thay đổi rất nhiều 6

8.

Minh họa 30 cái chết do điện giật từ sách năm 1931 cho thấy thế giới đã thay đổi rất nhiều 7

9.

Minh họa 30 cái chết do điện giật từ sách năm 1931 cho thấy thế giới đã thay đổi rất nhiều 8

10.

Minh họa 30 cái chết do điện giật từ sách năm 1931 cho thấy thế giới đã thay đổi rất nhiều 9

11.

Minh họa 30 cái chết do điện giật từ sách năm 1931 cho thấy thế giới đã thay đổi rất nhiều 10

12.

Minh họa 30 cái chết do điện giật từ sách năm 1931 cho thấy thế giới đã thay đổi rất nhiều 11

13.

Minh họa 30 cái chết do điện giật từ sách năm 1931 cho thấy thế giới đã thay đổi rất nhiều 12

14.

Minh họa 30 cái chết do điện giật từ sách năm 1931 cho thấy thế giới đã thay đổi rất nhiều 13

15.

Minh họa 30 cái chết do điện giật từ sách năm 1931 cho thấy thế giới đã thay đổi rất nhiều 14

16.

Minh họa 30 cái chết do điện giật từ sách năm 1931 cho thấy thế giới đã thay đổi rất nhiều 15

17.

Minh họa 30 cái chết do điện giật từ sách năm 1931 cho thấy thế giới đã thay đổi rất nhiều 16

18.

Minh họa 30 cái chết do điện giật từ sách năm 1931 cho thấy thế giới đã thay đổi rất nhiều 17

19.

Minh họa 30 cái chết do điện giật từ sách năm 1931 cho thấy thế giới đã thay đổi rất nhiều 18

20.

Minh họa 30 cái chết do điện giật từ sách năm 1931 cho thấy thế giới đã thay đổi rất nhiều 19

21.

Minh họa 30 cái chết do điện giật từ sách năm 1931 cho thấy thế giới đã thay đổi rất nhiều 20

22.

Minh họa 30 cái chết do điện giật từ sách năm 1931 cho thấy thế giới đã thay đổi rất nhiều 21

23.

Minh họa 30 cái chết do điện giật từ sách năm 1931 cho thấy thế giới đã thay đổi rất nhiều 22

24.

Minh họa 30 cái chết do điện giật từ sách năm 1931 cho thấy thế giới đã thay đổi rất nhiều 23

25.

Minh họa 30 cái chết do điện giật từ sách năm 1931 cho thấy thế giới đã thay đổi rất nhiều 24

26.

Minh họa 30 cái chết do điện giật từ sách năm 1931 cho thấy thế giới đã thay đổi rất nhiều 25

27.

Minh họa 30 cái chết do điện giật từ sách năm 1931 cho thấy thế giới đã thay đổi rất nhiều 26

28.

Minh họa 30 cái chết do điện giật từ sách năm 1931 cho thấy thế giới đã thay đổi rất nhiều 27

29.

Minh họa 30 cái chết do điện giật từ sách năm 1931 cho thấy thế giới đã thay đổi rất nhiều 28

30.

Minh họa 30 cái chết do điện giật từ sách năm 1931 cho thấy thế giới đã thay đổi rất nhiều 29

(Theo Bored Panda)

Tin liên quan
Từ khóa: