Thanh Hoá: Vợ nhốt chồng 3 năm trong cũi sắt chỉ rộng chừng 2 mét vuông

Thanh Hoá: Vợ nhốt chồng 3 năm trong cũi sắt chỉ rộng chừng 2 mét vuông
Theo đơn thư tố cáo ông L.V.N bị vợ nhốt trong cũi sắt từ năm 2015 đến nay trong một cũi sắt chỉ rộng tầm 2 mét vuông. Khi được "giải cứu" ông này ít được vận động nên chân hơi yếu.
Chi tiết