ăn dặm - Tổng hợp các bài viết, hình ảnh, video có nội dung về ăn dặm. Chia sẻ các thông tin, tin tức liên quan đến ăn dặm

Thời điểm vàng để bé bắt đầu ăn dặm

Thời điểm vàng để bé bắt đầu ăn dặm

Hiện vẫn còn nhiều tranh cãi về thời điểm bắt đầu ăn dặm cho bé. Nhiều ý kiến cho rằng, có thể bắt đầu cho bé ăn dặm từ 6 tháng, nhưng cũng có ý kiến cho rằng, nên cho bé ăn dặm từ 3