mang thai - Tổng hợp các bài viết, hình ảnh, video có nội dung về mang thai. Chia sẻ các thông tin, tin tức liên quan đến mang thai

Cafe sáng: Ngốc, lấy chồng đi!
Em nói với mình: "Em chẳng đủ tự tin". Chồng, trước sau gì cũng phải lấy, cái gì khổ trước thì sướng sau, còn sướng trước thì khổ sau.