Video: Ba con báo đốm đang 'thân mật', cả đàn hươu cao cổ 'hóng hớt' vây xem

Video: Ba con báo đốm đang 'thân mật', cả đàn hươu cao cổ 'hóng hớt' vây xem
Đoạn video do Juan Venter quay tại Khu bảo tồn quốc gia Tswalu Kalahari ở Cộng hòa Nam Phi.
Chi tiết