Phẫn nộ: Tổ chức bảo vệ động vật lớn nhất Hàn Quốc bí mật thủ tiêu hàng trăm con chó

Phẫn nộ: Tổ chức bảo vệ động vật lớn nhất Hàn Quốc bí mật thủ tiêu hàng trăm con chó
Tổ chức bảo vệ quyền động vật lớn nhất Hàn Quốc vừa bị tố đã giết chết hơn 200 chú chó mà họ đã giải cứu và chăm sóc để có chỗ nhận thêm nhiều con vật khác và đảm bảo dòng...
Chi tiết