Kỹ sư người Nhật lựa chọn Bệnh viện K để điều trị ung thư dù đã có bảo hiểm ở nước nhà

Kỹ sư người Nhật lựa chọn Bệnh viện K để điều trị ung thư dù đã có bảo hiểm ở nước nhà
Dù được bảo hiểm chi trả toàn bộ khi về Nhật Bản điều trị và công ty đã có bảo hiểm ở một bệnh viện quốc tế, nhưng ông Udagawa KemlChi người Nhật Bản vẫn lựa chọn Bệnh viện K...
Chi tiết