Đảm bảo thuốc cho nhu cầu khám chữa bệnh của người dân dịp Tết Nguyên đán

08:59 - 12/02/2018 Để phục vụ tốt nhân dân dịp Tết Nguyên đán, Bộ Y tế yêu cầu đảm bảo cung ứng đầy đủ nhu cầu phục vụ công tác khám, chữa bệnh cho nhân dân trong dịp tết Nguyên Đán và nguy cơ bùng phát dịch bệnh mùa Đông.
123456

Nhằm đảm bảo công tác khám chữa bệnh, cung ứng đầy đủ dịch vụ khám chữa bệnh, Cục quản lý dược, Bộ Y tế đã ban hành công văn số 3092/QLD-KD về việc đảm bảo thuốc phục vụ nhu cầu điều trị của nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018.

Cụ thể, theo Công văn số 3092/QLD-KD được ban hành tiếp theo Công văn số 15/QLD-KD ngày 03/01/2018 của cục Quản lý Dược gửi các Cơ sở về việc đảm bảo cung ứng thuốc dịp Tết Mậu Tuất 2018.

Các sở Y tế chỉ đạo các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Sở tổng hợp và báo cáo về Sở tình hình các thuốc có khả năng bị thiếu mà hiện không có sẵn các thuốc khác có khả năng thay thế (thuốc có cùng hoạt chất hoặc thuốc khác hoạt chất nhưng có cùng chỉ định điều trị) tại chính cơ sở mình.

Các Bệnh viện, Viện có giường bệnh trực thuộc Bộ khẩn trương rà soát và báo cáo về bộ Y tế tình hình các thuốc có khả năng bị thiếu mà hiện không có sẵn các thuốc khác có khả năng thay thế (thuốc có cùng hoạt chất hoặc thuốc khác hoạt chất nhưng có cùng chỉ định điều trị) tại chính cơ sở mình.

Báo cáo tổng hợp của Sở và báo cáo của các Bệnh viện, Viện có giường bệnh trực thuộc Bộ đề nghị kịp thời gửi về cục Quản lý Dược theo đường Công văn chính thức tại địa chỉ: 138A Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội và theo đường V-Office để cục Quản lý Dược xem xét, giải quyết theo đúng quy định.

>> Dòng sự kiện: Hạnh phúc ngày Tết Ngọc Nga/GIADINHMOI.VN

Video đáng chú ý

Bình luận