11 câu nói phũ phàng khiến bạn thức tỉnh ngay lập tức

Những câu nói phũ phàng thật sự mới đủ để lôi kéo bạn ra khỏi cõi mơ mộng viển vông. Sống thực tế một chút đi nhé!