Hài hước những câu trả lời bá đạo của học sinh trong bài kiểm tra

Nhất quỷ nhì ma, thứ ba học trò.
  Đủ 10 con!

Đủ 10 con!

  Thi Triết mùa World Cup

Thi Triết mùa World Cup

  Trí tưởng tượng phong phú quá

Trí tưởng tượng phong phú quá

  Một học sinh thật thà

Một học sinh thật thà

  Trái nghĩa với

Trái nghĩa với "ngay thẳng"

  Nhược điểm: Sách giáo khoa trang 74

Nhược điểm: Sách giáo khoa trang 74

  Lỗi chính tả... đáng yêu

Lỗi chính tả... đáng yêu

  Mong ước của em

Mong ước của em

"Nịnh" thầy thành công

  Cả cô giáo và học sinh đều bá đạo

Cả cô giáo và học sinh đều bá đạo

  Đã đọc nhưng... chưa hiểu

Đã đọc nhưng... chưa hiểu

Tin liên quan