Câu đố logic cân não: Chiếc mũ của tù nhân

Có 4 tử tù được trao một cơ hội cuối cùng. Nếu ai trả lời được một câu hỏi thì người đó sẽ thoát chết.
Array 0

Nội dung câu hỏi như sau: 

4 tử tù đang xếp thành một hàng. Họ đang quay về cùng một hướng. Một bức tường ngăn giữa người số 3 và người số 4 (như trong hình trên).

Như vậy:

- Người số 1 có thể nhìn thấy người số 2 và số 3.

- Người số 2 có thể nhìn thấy người số 3.

- Người số 3 không nhìn thấy ai.

- Người số 4 không nhìn thấy ai.

Những tên tử tù đều đang đội những chiếc mũ. Họ chỉ được cho biết rằng có hai người đội mũ đen và hai người đội mũ trắng. Họ không được biết mình đang đội mũ màu gì.

Yêu cầu là họ phải hô to màu mũ mình đang đội ngay khi đã biết chắc chắn mình đội mũ màu gì. Người đầu tiên đưa ra câu trả lời đúng sẽ thoát khỏi án tử. Biết:

- Họ không được xoay, di chuyển, ngước lên.

- Họ không được nói chuyện với nhau.

- Họ không được lấy mũ xuống để nhìn.

Ai sẽ là người đầu tiên hô lên và tại sao?

Đáp án ở bên dưới.

Xem thêm những câu đố khác tại giadinhmoi.vn/cau-do-tag23377/.

Đáp án

Người số 2 sẽ hô lên đầu tiên.

Bởi vì:

- Người số 3 và người số 4 không thể biết màu mũ của những người khác.

- Người số 1 nhìn thấy một chiếc mũ màu đen và một chiếc mũ màu trắng, nên anh ta cũng chỉ biết rằng chiếc mũ của mình có thể là màu đen hoặc màu trắng và không thể kết luận được mình đội mũ màu gì.

- Người số 2 nhìn thấy một người đội mũ màu trắng, mà nếu anh ta (người số 2) cũng đội mũ màu trắng thì rõ ràng người số 1 phải nhìn thấy hai chiếc mũ trắng và biết bản thân đội mũ màu đen. Nhưng vì không thấy người số 1 hô lên, vậy nên người số 2 có thể kết luận được rằng mình đang đội chiếc mũ màu đen.